Любовни пожелания

На теб ръка завинаги подавам,
по пътя общ да тръгнем призори,
едно сърце подарък ти дарявам,
животът ми със твоя да гори.

***

Любовта е море,
това е добре,
но попаднеш ли на яма,
спасение няма.

***

С невинни мънички ръце,
ти бръкна в моето сърце.
И ето мина месец,мина втори,
но раната не се затвори
и все към тебе ме влече,
ОБИЧАМ ТЕ ОТ ВСЕ СЪРЦЕ!

***

Красив роман е любовта,
в романа героите са двама,
щом станат повече от двама,
романът се превръща в драма.